Dreveničky - typické stavby kysuckých lazov, ktoré vyjadrovali blízky vzťah k prírode a zdravý život. Stavali sa z materiálov, ktoré dávala okolitá príroda. Pôvodný majitelia si vyberali dostatok miesta pre seba, políčka aj dobytok.

V našich dreveničkách Vám ponúkame návrat do doby minulej spojenej z komfortom dneška. Les, potok, majestátna lipa a absolútny pokoj. To je to čo Vám inde ponúknu možno jednotlivo ale u nás to máte všetko pokope pri posedení na terase.

Dreveničky boli postavené koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Dreveničky Džadek a Panoček sú vedľa seba. Názvy dreveničiek sú spojené s ich históriou alebo s remeslami, ktoré boli pre ne typické. Nachádzajú sa priamo pod horou Živčáková, kde bolo údajné zjavenie Panny Márie a dnes je na vrchole okrem pôvodnej kaplnky vybudovaný chrám postavený na skale s 50 m vysokou vyhliadkovou vežou. Súčasťou promenády sú pramene s liečivou vodou. Dreveničky sa rekonštruovali v rokoch 2015-2018.